top of page

TOT ELKAAR VEROORDEELD


reijnders advocaten - Maarten de Vocht en Janus de Vocht

Maarten de Vocht stapt in advocatenkantoor van vader Janus

Traditioneel waren advocaten all-rounders. Tegenwoordig heeft elke advocaat zijn specialiteit. Janus de Vocht (64) huist met zijn kantoor in Bergeijk en is typisch zo’n advocaat van het klassieke ambacht. Zijn zoon Maarten (33) is eveneens advocaat, maar vertegenwoordigt de nieuwste generatie. En toch stapt Maarten vanaf 1 juli in pa’s kantoor…

Bijna op de kop af dertig jaar geleden, in 1987, startte Bladelnaar Janus de Vocht een advocatenkantoor in Bergeijk. De advocatuur stond in de Kempen nog in de kinderschoenen. In een tijd dat specialisatie in het advocatenvak zijn intrede deed, bood Janus een zo breed mogelijk pakket van juridische diensten aan. Of, zoals hij zelf zegt: “Generalisme is mijn specialisme.” Alles overgoten met oprechte betrokkenheid én zijn vertrouwdheid met de inborst van de echte Kempenaar die, net als hijzelf, niet van flauwekul houdt.

Na veertig advocatenjaren wil Janus het rustiger aan doen en daarmee rees de vraag wat te doen met zijn kantoor. Janus: ”Wie is er geïnteresseerd in de overname van een generalistenpraktijk in Bergeijk? Tegenwoordig is het veel te divers en gecompliceerd om iedereen goed te kunnen bedienen. Ik heb Maarten ook altijd op het hart gedrukt geen eenmanskantoor in de provincie te beginnen. Ik speelde met het idee om gestaag af te bouwen en de deur stilletjes achter me dicht te trekken. Maar het liep net even anders.” De kiem werd gezaaid op een feestje bij Maarten, die kort daarvoor als advocaat aan de slag was gegaan bij reijnders advocaten in Eindhoven. Op het feestje was ook Maarten’s collega en goede vriend Ivo Soetens present. Maarten: “Ivo en ik raakten met mijn vader in gesprek over ons vak en over de toekomst van Janus’ praktijk. Gekscherend opperde Ivo de suggestie om een dependance van reijnders advocaten in de Kempen te starten. Een ingeving met gevolgen, want nog diezelfde week opperde Ivo het idee tijdens de lunch bij reijnders. Vanaf toen werd het opeens serieus.” Recht uit de Kempen Reijnders zag mogelijkheden en wilde graag hun diensten op het gebied van ondernemings- en arbeidsrecht nadrukkelijker voor het voetlicht brengen in de Kempen. Jop Reijnders licht toe: “De bedrijvigheid in de Kempen groeit ontzettend hard en daarbij mag een modern gespecialiseerd ondernemings- en arbeidsrechtkantoor niet ontbreken. Toch zijn die hier nog nauwelijks aanwezig. Wij zijn al jaren in Eindhoven gevestigd, maar vinden het belangrijk om ons gezicht ook hier te laten zien.” Vanaf 1 juli zetten Maarten en twee collega´s de advocatenpraktijk van Janus daarom voort onder de vlag van reijnders.

Frisse wind, frisse blik Reijnders advocaten heeft een frisse kijk op de advocatuur. Jop: “Wij vinden dat het anders kan en anders moet. De oplossing moet centraal staan. Het gat in de muur in plaats van de boor. Daar is een ondernemer echt mee geholpen. Natuurlijk zijn we strijdbaar, maar voorkomen moet worden dat geprocedeerd wordt om het procederen. We zijn duidelijk over wat cliënten wel en niet van ons mogen verwachten. We werken volgens heldere afspraken en inzichtelijke vergoedingen. We communiceren in klare taal en verdiepen ons oprecht in de cliënt, in diens vragen en twijfels, verwachtingen en emoties. Zodat we daadwerkelijk zij aan zij staan met elkaar.”

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page